Privacy regelement

Privacy regelement

 

Will to balance vindt het belangrijk dat u weet dat we geheimhoudingsplicht hebben en dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Will to balance verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Persoonsgegevens die ik verwerk:
– Contactgegevens van de klant via een schriftelijk inschrijfformulier van Will to balance
– Contactgegevens van de klant via email of telefonisch contact voor het maken van een afspraak/ boeking

 

Waarom ik gegevens nodig heb
Will to balance verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Uitnodigen voor de bellicon® trainingen.
– Het verwerken van een afspraak / boeking
– Het versturen van facturen.
– Ook verwerk ik persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals bijvoorbeeld gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

 

Hoe lang ik gegevens bewaar
Will to balance bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de belastingdienst is dit 7 jaar.

 

Delen met anderen
Will to balance verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn diensten aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Derden waar ik mee werk hebben een verwerkersovereenkomst getekend.
Dit betekent dat zij inzage hebben in uw gegevens die gebonden zijn aan deze overeenkomst welke onder andere inhoudt dat data voor geen andere doel gebruikt wordt dan bij de werkzaamheden horen (denk hierbij met name aan de boekhouder die mijn aangiftes doet).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@willtobalance.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vraag ik u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Will to balance zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

U kunt mij ook bereiken via:
Will to balance
Email:info@willtobalance.nl
Website: www.willtobalance.nl
Tollensstraat 55
2041 PR  Zandvoort
Tel. 06-42984206

 

Beveiliging
Will to balance neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@willtobalance.nl 

 

Heeft u verder nog vragen? Neem dan gerust contact op via info@willtobalance.nl

 

Zandvoort, juni 2022